Libreoffice: canviar les opcions per defecte a l'inserir imatges

Hola,
de vegades, estem elaborant un document de text amb Libreoffice el qual conté motes imatges. El problema que tenim és que, si les opcions per defecte que deixa Libreoffice a la imatge no són les que ens agraden (per exemple, el marc, l'ombrejat, l'ajustament del text), hauríem d'estar canviant aquestes coses a cada imatge que inserim.
Una solució és canviar aquestes opcions per defecte i així totes les imatges tindran el format que més ens agrade en el moment que les inserim.

Aquestes opcions les guarda Libreoffice en un estil de formatació. Concretament en l'estil Gràfics.

Per canviar aquest estil hem de fer el següent.
  1. Seleccionem una imatge.
  2. Des del menú Format > Estils i formatació (F11) obrim la finestra d'estils i formatació.
  3. Com tenim una imatge seleccionada, es mostraran els estils del tipus marc. Fem clic amb el botó secundari del ratolí sobre l'estil Gràfics i cliquem en Modifica.
  4. S'obrirà una finestra com la de modificar les propietats d'una imatge. Allí modifiquem les propietats per defecte per les desitjades i ja està.
A partir d'eixe moment, les noves imatges inserides tindràn les propietats canviades.

Seguidors

Tàfol's shared items in Google Reader