la meua resposta per a casos de Spam/Phising


Aquest és el missatge que jo envie als meus contactes quan jo rep algun missatge seu d'aquestos tan impersonals i sospitosos de "Nosequien te ha enviado un mensaje privado" seguit d'un enllaç.

[más abajo en castellano]
Hola,

He rebut un missatge teu i ben sospitòs. Crec que t'han degut segrestar el correu. Tranquil! Normalment se soluciona canviant la contrasenya. 

Què és això de segrestar el correu? 
De vegades rebem un missatge en el qual s'ens demana que fem "clic en algun lloc per veure alguna cosa que ens ha enviat algú" (normalment, aquest tipus de missatges solen ser molt imprecisos) i nosaltres, innocents i ignorants, fem clic. Després ens demanen la contrasenya del correu amb qualsevol pretext, per exemple, el de poder comprovar "qui t'ha eliminat del messenger" o "qui visita el teu perfil" o qualsevol cosa per l'estil. És molt provable que eixe lloc, tinga una aparença similar (si no igual) que el Facebook, Hotmail, Tuenti, etc. per conseguir la nostra confiança. El que volen  aconseguir amb això és "verihuar" la vostra contrasenya per poder enviar spam (correu brossa) a tots els vostres contactes.

Com he dit, se sol solucionar canviant la contrassenya. Però s'ha d'anar en compte amb aquest tipus d'amenaces, ja que pot afectar a contrassenyes de comptes bancaris i això ja és més seriós. S'anomena phising i cal tindre algunes precaucions.
 • No fer clic en enllaços sospitosos, com ara,
  • Aquells que apunten a una adreça molt rara o inintel·ligible (quan passes per damunt el cursor, es veu baix l'adreça a la qual apunten)
  • Enllaços amb lletres molt grans, pareixen molt divertits, o molt impactants, o molt solidaris però són totalment impersonals.
 • Abans de fer clic penseu si es podria tractar d'un cas de phising, spam o alguna cosa semblant. La majoria de vegades ho són.
 • No posar la vostra contrasenya de correu en una pàgina que no siga la del vostre proveidor de correu (mail.google.com per a gmail, etc.) Fixeu-vos en la barra d'adreces. El mateix per al Facebook, Twitter, etc.
Us deixe un enllaç de l'observatori Inteco per si voleu saber més sobre Phishing:

Hola,
He recibido un mensaje tuyo bastante sospechoso. Creo que te han debido secuestrar el correo. Tranquilo! Normalmente se soluciona cambiando la contraseña. 

¿Qué es eso de secuestrar el correo? 
A veces recibimos un mensaje en el que se nos pide que hagamos "clic en algún lugar para ver algo que nos ha enviado alguien" (normalmente, este tipo de mensajes suelen ser muy imprecisos) y nosotros, inocentes e ignorantes, hacemos clic . Después nos piden la contraseña del correo con cualquier pretexto, por ejemplo, el de poder comprobar "quién te eliminado del messenger" o "quien visita tu perfil" o cualquier cosa por el estilo. Es muy probable que ese lugar, tenga una apariencia similar (si no igual) que el Facebook, Hotmail, Tuenti, etc. para conseguir nuestra confianza. Lo que quieren conseguir con esto es "verihuar" nuestra contraseña para poder enviar spam (correo basura) a todos sus contactos.

Como he dicho, se suele solucionar cambiando la contraseña. Pero hay que tener cuidado con este tipo de amenazas, ya que puede afectar a contraseñas de cuentas bancarias y eso ya se pone más serio. Se llama phising y hay que tener algunas precauciones.
 • No hacer clic en enlaces sospechosos, tales como,
  • Aquellos que apuntan a una dirección muy rara o ininteligible (cuando pasas por encima el cursor, se ve bajo la dirección a la que apuntan)
  • Enlaces con letras muy grandes, parecen muy divertidos, o muy impactantes, o muy solidarios pero son totalmente impersonales.
 • Antes de hacer clic piensa si podría tratarse de un caso de phising, spam o algo parecido. La mayoría de las veces lo son.
 • No poner tu contraseña de correo en una página que no sea la de tu proveedor de correo (mail.google.com para gmail, etc.) Fijaos en la barra de direcciones. Lo mismo para el Facebook, Twitter, etc.
Te dejo un enlace del observatorio Inteco por si queréis saber más sobre Phishing:

Restauració per parts d’un curs Moodle 1.9

A aplicar quan tenim un backup d’un curs de Moodle 1.9 en un fitxer comprimit dels que genera el propi programa al fer el backup (.zip) la mida de qual és considerable  i el volem restaurar en un servidor Moodle on està limitada la mida de l’arxiu de pujada.

PRIMERA PART (dividir el backup en fitxer més menuts)
1. Descomprimir l’arxiu zip en una carpeta.
2. Copiar la carpeta descomprimida tantes vegades com es necessite. Per exemple, si la mida máx de pujada són 100 Mb i tenim un backup de 175 Mb, s’haurà de copiar la carpeta 2 vegades (175:100=1,75~~2)
3. Anar a cada carpeta i eliminar la enésima part del contingut de la subcarpeta “Course files”, la qual sol ser la que té els fitxers més grans. Per exemple, si volem dividir el curs en 2 deixar la meitat en la primera carpeta i la meitat en la segon; o si volem restaurar per temes crear una carpeta per a cada tema i eliminar de la subcarpeta “Course files” els arxius que no sén del tema en qüestió. NOTA: S’ha d’identificar quin arxiu o arxius corresponen a cada tasca, recurs, etiqueta, questionari, etc.
4. Comprimir cada carpeta creades en un zip diferent i comprovar que la mida de cada fitxer zip és menor que la mida máxima de pujada.

Nota: Tot açò se pot estalviar si tenim el curs sencer en Moodle. Com? Fen diverses còpies de seguretat però indicant que es faça la còpia només de part dels continguts (i indicant que no s’incloguen els fitxers del curs , ja que s’inclourien tots i la mida del zip seria sempre gran). Encara que així es pot quedar algun arxiu en el tinter (a mi m'ha passat).


SEGONA PART (Crear un curs nou i restaurar els diferents backpus creats)
5. Crear un curs nou a Moodle (també es pot fer en un existent)
6. Fer clic en Restaura (còpia de deguretat)
7. Pujar el primer zip
8. Clic en “restaurar”
9. Seguir els pasos llegint amb atenció. COMPTE! marcar només les tasques, recursos, forums, etc. corresponents al zip que acabem de pujar (per exemple els del tema 1, si és el cas)
10. Repetir des del pas 6 per a cada zip tenint en compte de dir-li “restaurar el backup en un curs existent mantenint les dades existents” i marcant, com diu al pas 9, només allò corresponent als fitxers que hi han al zip en qüestió.

Seguidors

Tàfol's shared items in Google Reader