Què és RSS?

Vídeo en castellà de 3' 51" amb una explicació molt didàctica dels canals d'informació.

Seguidors

Tàfol's shared items in Google Reader