Com afegir un contacte a un grup de contactes amb Gmail.

Afegir un sol contacte:
  1. Vés a contactes i després vés a grups.
  2. Fes clic al grup al qual voleu afegir el contacte.
  3. En el camp que apareix (Nou contactes) escriu el nom i cognom del contacte entre cometes ("); a continuació, un espai; i, tot seguit, l'adreça de correu del contacte entre els signes major que (<) i menor que (>). Exemple: "Pepet palotes" <pepetpalotes@gmail.com>
  4. Fes clic al botó Nou contactes.
Amb això matareu dos pardals d'un tir: afegir el contacte a la llibreta d'adreces i al mateix temps al grup de contactes.

Afegir més d'un contacte:
  • El procediment és el mateix, només que, la informació de cada contacte ha d'estar separada per una coma i un espai. Exemple:"Pepet palotes" <pepetpalotes@gmail.com>, "Perico Pepe" <pericopp@gamil.com>

1 comentari:

Montserrat ha dit...

Hola, soc molt novata utilitzant el gmail. No trobo on és l'opció per quan vull reenviar un correu, afegir les adreces sense que les tingui que picar, des de l'agenda (per dir-ho d'alguna manera). Fins ara he utilitzat el xtec i m'oferia aquesta possibilitat.

Seguidors

Tàfol's shared items in Google Reader