la meua resposta per a casos de Spam/Phising


Aquest és el missatge que jo envie als meus contactes quan jo rep algun missatge seu d'aquestos tan impersonals i sospitosos de "Nosequien te ha enviado un mensaje privado" seguit d'un enllaç.

[más abajo en castellano]
Hola,

He rebut un missatge teu i ben sospitòs. Crec que t'han degut segrestar el correu. Tranquil! Normalment se soluciona canviant la contrasenya. 

Què és això de segrestar el correu? 
De vegades rebem un missatge en el qual s'ens demana que fem "clic en algun lloc per veure alguna cosa que ens ha enviat algú" (normalment, aquest tipus de missatges solen ser molt imprecisos) i nosaltres, innocents i ignorants, fem clic. Després ens demanen la contrasenya del correu amb qualsevol pretext, per exemple, el de poder comprovar "qui t'ha eliminat del messenger" o "qui visita el teu perfil" o qualsevol cosa per l'estil. És molt provable que eixe lloc, tinga una aparença similar (si no igual) que el Facebook, Hotmail, Tuenti, etc. per conseguir la nostra confiança. El que volen  aconseguir amb això és "verihuar" la vostra contrasenya per poder enviar spam (correu brossa) a tots els vostres contactes.

Com he dit, se sol solucionar canviant la contrassenya. Però s'ha d'anar en compte amb aquest tipus d'amenaces, ja que pot afectar a contrassenyes de comptes bancaris i això ja és més seriós. S'anomena phising i cal tindre algunes precaucions.
 • No fer clic en enllaços sospitosos, com ara,
  • Aquells que apunten a una adreça molt rara o inintel·ligible (quan passes per damunt el cursor, es veu baix l'adreça a la qual apunten)
  • Enllaços amb lletres molt grans, pareixen molt divertits, o molt impactants, o molt solidaris però són totalment impersonals.
 • Abans de fer clic penseu si es podria tractar d'un cas de phising, spam o alguna cosa semblant. La majoria de vegades ho són.
 • No posar la vostra contrasenya de correu en una pàgina que no siga la del vostre proveidor de correu (mail.google.com per a gmail, etc.) Fixeu-vos en la barra d'adreces. El mateix per al Facebook, Twitter, etc.
Us deixe un enllaç de l'observatori Inteco per si voleu saber més sobre Phishing:

Hola,
He recibido un mensaje tuyo bastante sospechoso. Creo que te han debido secuestrar el correo. Tranquilo! Normalmente se soluciona cambiando la contraseña. 

¿Qué es eso de secuestrar el correo? 
A veces recibimos un mensaje en el que se nos pide que hagamos "clic en algún lugar para ver algo que nos ha enviado alguien" (normalmente, este tipo de mensajes suelen ser muy imprecisos) y nosotros, inocentes e ignorantes, hacemos clic . Después nos piden la contraseña del correo con cualquier pretexto, por ejemplo, el de poder comprobar "quién te eliminado del messenger" o "quien visita tu perfil" o cualquier cosa por el estilo. Es muy probable que ese lugar, tenga una apariencia similar (si no igual) que el Facebook, Hotmail, Tuenti, etc. para conseguir nuestra confianza. Lo que quieren conseguir con esto es "verihuar" nuestra contraseña para poder enviar spam (correo basura) a todos sus contactos.

Como he dicho, se suele solucionar cambiando la contraseña. Pero hay que tener cuidado con este tipo de amenazas, ya que puede afectar a contraseñas de cuentas bancarias y eso ya se pone más serio. Se llama phising y hay que tener algunas precauciones.
 • No hacer clic en enlaces sospechosos, tales como,
  • Aquellos que apuntan a una dirección muy rara o ininteligible (cuando pasas por encima el cursor, se ve bajo la dirección a la que apuntan)
  • Enlaces con letras muy grandes, parecen muy divertidos, o muy impactantes, o muy solidarios pero son totalmente impersonales.
 • Antes de hacer clic piensa si podría tratarse de un caso de phising, spam o algo parecido. La mayoría de las veces lo son.
 • No poner tu contraseña de correo en una página que no sea la de tu proveedor de correo (mail.google.com para gmail, etc.) Fijaos en la barra de direcciones. Lo mismo para el Facebook, Twitter, etc.
Te dejo un enlace del observatorio Inteco por si queréis saber más sobre Phishing:

Seguidors

Tàfol's shared items in Google Reader